Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Все по-сложен, може би по-интересен, но и без съмнение неимоверно по-драматичен с всекидневните си предизвикателства към всеки от нас, към близките ни, към различните професионални общности, към образованието, към обществото като цяло.
Прекосяваме тежък период, който изостря докрай нашата чувствителност, защото е свързан с широк регистър от запазването на наши базисни ценности, като здравето и живота ни; период, който ни създава неимоверни трудности при осъществяването на различни професионални и учебни задължения, творчески планове и надежди; период, който обвива в мъгла всяка една наша перспектива в бъдеще време…
Ние трябва да поемаме новите предизвикателства с надеждата за по-бързо връщане към естествената нормалност на всеки процес от живота ни и всъщност всеки от нас, заедно – да приемем и реализираме новите си ангажименти, за да продължаваме, отново заедно, напред и нагоре по стълбата на професионалното си израстване и усъвършенстване.
В този смисъл, нищо не може да ни спре да продължаваме към покоряването на различните тактически и стратегически цели в процеса на комплексното обучение по актьорско майсторство, така, както са заложени в мисията и визията на Театралният колеж „Любен Гройс“ от самото му създаване, вече повече от три десетилетия…
Вярвам, че в процеса на работата ми като ректор ще имам възможността да дам всичко от себе си за постигането на целите на Колежа: като дългогодишния ми опит (повече от 25 години) в културния и творчески мениджмънт на различни организации, творчески и комуникационни структури, които са свързани пряко с различните креативни и културни индустрии и от друга – опитът ми във висшето образование по различни творчески дисциплини в широкия мултидисциплинарен регистър между визуалните изкуства, дизайна, комуникациите и културния брандинг; както и в създаването на бакалавърски и магистърски програми в тези области в различни образователни структури.
Оптимизиране и надграждане.
Театралният колеж „Любен Гройс“ е уникален образователен културен и творчески бранд, който от самото си създаване се позиционира със своята творческа отличимост на сцената на българското висше образование.
Ключовите думи за периода, в който се намира колежа са оптимизиране и надграждане на високото качество на обучение, като се създават и осигуряват съответните иновативни, технологични и кадрови условия за това.
Постоянната цел е свързана с осигуряването на високо качество на обучението, което да осигурява на студентите широки условия за кариерното им развитие или продължаване на образованието им в различни магистърски програми, а на преподавателите и служителите съответното морално, професионално, кариерно и финансово удовлетворение.
Оптимизирането и надграждането във всичките аспекти на обучението са заложени върху добрите доказани практики на ректорските политики от създаването на ТК до този момент; ангажиментите в творческата и професионална политика на Фондация „Л. Гройс“, постиженията на академичния състав и на студентите (завършили и настоящи) и разбира се – на новите иновативни перспективи в областите на сценичните изкуства с традиционен творчески и образователен акцент върху специалността „Актьорство за драматичен театър“.
Закономерно, стратегическите цели в развитието на Театрален колеж „Л. Гройс“ са насочени в областта на образование и обучение; наука и изкуство; творчество и иновации; интернационализация и глобализация; лидерство и финансова устойчивост и не на последно място: оптимизиране на комуникационната политика на Театралния колеж.
Уважаеми колеги, студенти и служители,
Вярвам, че всички заедно може да продължим успешно развитието на Театралния колеж „Любен Гройс“ в творчески професионален синхрон с неговата високопрофесионална благородна мисия и реализирането на всички перспективи и възможности пред него!

Доц. д-р Стефан Серезлиев
РЕКТОР на Театрален колеж „Любен Гройс“
Мандатна програма в pdf

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz