Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Органите за управление:
Общо събрание
Академичен форум
Ректор
Заместник ректор
Помощник ректор

Контролни органи:
Комисия за контрол на качеството на обучение и академичния състав
Комисия за финансов контрол
Комисия по етика и академично единство
Настоятелство на Фондация „Любен Гройс“

Преподавателски състав

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz