Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Доц. д-р Стефан Серезлиев
РЕКТОР
проф. д-р Спаска Зафирова
ЗАМ. РЕКТОР
проф. д-р Мария Бочева-Блажева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС
Митко Тодоров
ПОМ. РЕКТОР
Георги Новаков
Лилия Абаджиева
проф. д-р Любомир Гърбев
доц.д-р Красимир Куцупаров
Сабина Коен
Иван Абаджиев
Явор Борисов
Йосиф Герджиков
Марион Дърова
Васил Зелямов
Кристиан Гайдаров
Михаил Бойков
Роберт Янакиев
доц. д-р Валерий Пърликов
д-р Елизария Рускова
доц. д-р Мариета Гиргиноваа
доц. д-р Радостин Русев
доц. д-р Елка Трайкова
Илиана Измирлиева
Аделина Филева
Христо Станчев

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2022 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz

доц. д-р Радостин Русев
доц. д-р Елка Трайкова
Илиана Измирлиева
Аделина Филева