Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Театрален Колеж ,,Любен Гройс” притежава Еразъм+ харта за висше образование валидна до 2027 г. | Theatre College "Luben Groys" has been a warded an Erasmus+ Charter for Higher Education valid until 2027.

ECHE
Erasmus Policy Statement
Стратегия за модернизация и интернационализация

Студенти и представители на академичния и административен състав на Колежа могат да се възползват от следните възможностите за мобилност в рамките на програма Еразъм+ | Our students and members of the academic and administrative staff can benefit from the following mobility opportunities within the Erasmus+ programme:

- Мобилност с цел обучение (Student mobility for studies (SMS)) в партньорски университети в рамките на един или два семестъра | Student mobility for studies (SMS) at partner universities for one or two semesters
- Мобилност с цел практика (Student mobility for placement (SMP)) в организации в Европа | Student mobility for placement (SMP) in different organisations in Europe

В рамките на своето обучение за всеки един образователен цикъл, един студен може да вземе участие в няколко мобилности, с обща продължителност до 12 месеца. | During their studies in a single academic cycle, a student can take part in several mobilities, lasting up to 12 months in total.

- Апликационна форма за студенти - мобилност с цел обучение | Application form for students - mobility for teaching purposes
- Апликационна форма за студенти - мобилност с цел обучение | Application form for students - mobility for learning purposes
- Апликационна форма за мобилност с цел обучение и преподаване | Application form for learning and teaching mobility

Контакт за запитвания, кандидатстване и информация: erasmus@lgroys-college.com | In case you have any questions or would like to receive more information, please contact the Erasmus+ office via erasmus@lgroys-college.com

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz