Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

Банкова сметка:
Театрален колеж "Любен Гройс"
IBAN: BG43UBBS88881000632223
BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz