Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Библиотечният фонд на Театрален колеж „Любен Гройс“ съдържа над 2500 издания в областта на сценичните изкуства – художествена литература, пиеси, сборници, монографии, биографии и др.
За своите студенти и преподаватели Театрален колеж „Любен Гройс“ предоставя достъп и до електронни ресурси в следните бази данни:

Свободен достъп
Български портал за отворена наука https://bpos.bg/
Свободен каталог на Фондация НАЛИС http://www.nalis.bg
Европеана (Europeana) https://www.europeana.eu/bg
Сп. Театър https://theatremagazine.wordpress.com/
Литература плюс култура http://www.grosnipelikani.net/index.php
Електронна библиотека по архивистика и документалистика „Акад. Иван Дуйчев“– монографии по световна история https://electronic-library.org/content/world_history_monographs.php
Български визуален архив https://visualarchive.bg/
Речник на българската литература след Освобождението http://dictionarylit-bg.eu/
Academy of Fine Arts Vienna – репозиториум https://repository.akbild.ac.at/en/sammlungen_schriftenreihe/query
E-Books Directory https://www.e-booksdirectory.com/

Достъп с регистрация на Колежа
(за потребителско име и парола, моля обърнете се към Учебен отдел)
„Отворена библиотека“ (Open Library) https://openlibrary.org/ 

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz