Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Изпит на 23 февруари 2024г.

Театрален колеж „Любен Гройс“ обявява прием по специалността "Актьорско майсторство (специализация за драматичен театър)" с худ. ръководител Лилия Абаджиева и асистент Иван Абаджиев.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документите се подават до 21.02.2024г. по електронен път на groys.college@gmail.com
Документи за кандидатстване:
-Заявление (линк с Word файл);
-Сканирана диплома за средно образование;
-Медицинско свидетелство от психодиспансер;
До един работен ден след получаване на документите се изпраща потвърждениe по email.

Семестриална такса за учебната 2023/2024 г.: 1765 лв.

За контакти: 0894304840 | groys.college@gmail.com | www.lgroys-college.com

МАТЕРИАЛИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатът трябва да подготви репертоар от:
-стихотворение;
-басня;
-откъс от проза;
-2 монолога /1 комедиен и 1 драматичен/;
-песен и танц.
Изпитите ще се проведат в три кръга в един ден 23.02.2024г.:
I кръг:
-Изпълнение на подготвени материали по избор на кандидата;
-Изпълнение на подготвени материали по избор на комисията;
-Оценка на гласово–говорните данни и сценично присъствие.
Важно! Кандидатите да носят списък със материалите си в няколко екземпляра за комисията.
Оценяването на І кръг става с “ДА” и “НЕ”.
Получилите “НЕ” отпадат от по – нататъшно участие в конкурса.
II кръг:
-Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията;
-Поставяне на сценични задачи;
-Проверка на музикалността, ритмичността, движенческите и танцови качества на кандидата.
III кръг:
-Изпълнение на подготвените материали;
-Поставяне на сценични задачи;
-Четене на непознат текст;
-Писмено есе по зададена тема, целящо проверка на образно-емоционалното мислене на кандидата;
-Разговор–интервю с комисията.
Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по–малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.
Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най–ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz