Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Прием за учебната 2023г. за "Актьорско майсторство (специализация за кино)" с худ. ръководител ст. преп. Башар Рахал и ас. Михаил Михайлов.

Крайно класиране (pdf файл)


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
Документите се подават по електронен път на groys.college@gmail.com

Документи за кандидатстване:
-Заявление
-Сканирана диплома за средно образование
-Медицинско свидетелство от психодиспансер
До един работен ден след получаване на документите се изпраща потвърждениe по email.

За контакт: 
Телефон: 0894304840 
Email: groys.college@gmail.com
Website: www.lgroys-college.com

Материали за кандидатстване
Кандидатът трябва да подготви кратък монолог от първо лице единствено число (5 до 10 реда) по избор от филм, драматургия, книга, сценарий…
Изпитите ще се проведат в три кръга:
I кръг 15 септември:
Изпълнение на подготвения материал по избор на кандидата пред камера.
Важно! Кандидатите да носят разпечатан текста в два екземпляра за комисията.
Оценяването на І кръг става с “ДА” и “НЕ”.
Получилите “НЕ” отпадат от по–нататъшно участие в конкурса.
II кръг 16 септември:
Изпълнение на обща сцена диалог предоставен от комисията пред камера.
III кръг 17 септември:
Разговор–интервю с комисията пред камера
Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по–малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.
Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най–ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

Семестриална такса:
1765 лв.
Годишна такса:
3530 лв.

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2022 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz