Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Театрален колеж «Любен Гройс» е разкрит с решение на Народното събрание от 13 февруари 2002 г. Въз основа на положителна оценка на Проект за откриване на самостоятелен частен Театрален колеж от НАОА от 18.04.2001 г.

Актуалната институционална акредитация е дадена на 18.04.2019 г. за срок от 5 години и е валидна до: 18.04.2024 г.

Актуалната програмна акредитация в професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство е валидна до: 06.03.2024 г.

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz