Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Театралният колеж „Любен Гройс“ е висше училище базирано в София. Създаден през далечната 1991 година от проф. Елена Баева.
В Колежа се обучават студенти по специалността „Актьорство за драматичен театър“. Завършилите обучението от 6 семестъра (3 учебни години) получават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Ректор е доц. д-р Стефан Серезлиев, с мандат 2020-2024 г.

Мисия
Театрален колеж „Любен Гройс“ е специализирано висше училище – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността „Актьорство за драматичен театър“. Подготовката се провежда по програмата „Актьор на живия театър“. Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера. Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми.

Цели
Богата обща култура и професионални умения, чрез които да реализират изградена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене;
Солидни знания по същината на онези учебни дисциплини, които формират фундамента и спецификата на актьорската професия;
Импулсивност, гъвкавост, добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал;
Знание и опитност за водене на мотивирано целенасочено сценично действие;
Опитност да участват творчески в процеса на изграждане на художествения образ едновременно на концептуално и детайлно ниво на неговото разработване;
Добро познаване на традиционните и съвременни тенденции и практики в актьорското майсторство;
Познания, опит и самочуствие, необходими за изграждане на сценическо поведение на образа;
Усет както към импровизацията, така и към включване в драматургически предложената и изградена сценична ситуация;
Възможност да продължат образованието и развитието си в по-висока образователно-квалификационна степен;
Развити способности за междуличностни комуникации и за работа в екип;
Познание в областите за реализация на придобитата квалификация и ролята на културните институции;
Усет за хуманитарните, социалните и личностните аспекти на актьорската професия.
Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

Патрон
Любен Георгиев Гройс e роден на 01.03.1943 г. в Русе, умира на 04.02.1982 г. в София. Завършва режисура при проф. Г. Костов във ВИТИЗ „Кр. Сарафов” (1960). Работи в РДТ – Смолян (1960 – 1963), ДТ –Варна (1963 – 1967), Централен куклен театър (1967 – 1971), ДТ – Пловдив (1971 – 1979), НДТ „Сълза и смях” (1979 – 1982). Гастролира като режисьор в страната и в чужбина. Член на Шекспировото общество. Автор на текстове за театър. Има участия в Телевизионен театър. Носител на национални награди.

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz