Театрален Колеж
"Любен Гройс"

Доц. д-р Стефан Серезлиев
РЕКТОР на Театралнен колеж „Любен Гройс“

Светът, в който живеем.

Все по-сложен, може би по-интересен, но и без съмнение неимоверно по-драматичен с всекидневните си предизвикателства към всеки от нас, към близките ни, към различните професионални общности, към образованието, към обществото като цяло.
Прекосяваме тежък период, който изостря докрай нашата чувствителност, защото е свързан с широк регистър от запазването на наши базисни ценности, като здравето и живота ни; период, който ни създава неимоверни трудности при осъществяването на различни професионални и учебни задължения, творчески планове и надежди; период, който обвива в мъгла всяка една наша перспектива в бъдеще време…
Ние трябва да поемаме новите предизвикателства с надеждата за по-бързо връщане към естествената нормалност на всеки процес от живота ни и всъщност всеки от нас, заедно – да приемем и реализираме новите си ангажименти, за да продължаваме, отново заедно, напред и нагоре по стълбата на професионалното си израстване и усъвършенстване.
Прочетете още

Изпит на 23.02.2024г.

Театрален колеж „Любен Гройс“ обявява прием на два класа по специалността "Актьорско майсторство (специализация за драматичен театър)" с худ. ръководител ст. преподавател Лилия Абаджиева и асистент Иван Абаджиев и по специалността "Актьорско майсторство (специализация за кино)" - худ. ръководител ст. преп. Башар Рахал и ас. Михаил Михайлов.

Свържете се с нас

Адрес

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2

Телефони

02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

София 1202,ул. “Георг Вашингтон” 20, ет. 2
02 428 11 03 и 089 430 4840
groys.college@gmail.com

© 2024 Изработен с любов от DesignMyWeb.biz